en hund
äter inte rödbetor 
Världshumor 1/Worldhumour 1/ Redaktör Bo Helgesson
Heidruns förlag 1995. Antologin gavs ut i samband med Humorfestivalen Skratt i Örebro 19-28/5 1995 med teaterchef
Thomas Oredsson som initiativtagare. / anthology humour /
Grafisk form och omslag: Peter Ekström


 

 


 

 

 
 
 
 
 
 

           Hem / Home         

 

   

 

 

              


Antologin recenserades i radions Kulturnytt/reviewed in swedish radio/

Ordfront Magasin Nr 4/1995/Antologin var också medlemsbok i Ordfronts bokklubb
/Memberbook in a bookclub/ 

 

 

Hem

Home

 

Böcker

Books

 

Artiklar

Articles

 

Tidskrifter

Magazines

 

Bilder

Photos

 

Övrigt

Other

 

CV

CV